Tarihçe

DESAM’ın tarihçesini tek başıma yazamayacağımı düşünerek, birlikte yola çıktığımız DESAM kurucu üyelerinden de hissiyatlarını aktarmalarını istedim. Onların arzusu ortak bir metin oluşturmaktı ancak hislerimizin ayrı ayrı yansıması daha doğru olacaktı kanaatimce.

Uzun yol arkadaşlarımla 5 yıl önce birlikte başlattığımız bu yolculukta hedefimiz özellikle genç araştırmacılardı. Bir yandan bilimin nosyonu, bilimsel etik, proje ve makale yazma gibi temel öğretileri kazandırmak bir yandan da Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik potansiyelini gün yüzüne çıkarmaktı amacımız.

Temel misyon olarak araştırmaya engel her durumu ortadan kaldırmayı benimsemiş olan DESAM, bir yandan eğitim faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da hücre kültürü laboratuvarı ve moleküler laboratuvarı ile kendi çatısı altında pekçok projenin hayata geçirilmesine olanak sağladı.

Pekçok araştırma grubunun bulunduğu DESAM’da interdisipliner araştırmalar her zaman önemliydi ve teşvik edildi. Artık sağlık alanı dışına çıkma vakti gelmişti. Fizikçiler, matematikçiler, mühendisler, hekimler, diş hekimleri, genetikçiler, mikrobiyologlar, anatomistler, patologlar, biyokimyagerler bir araya gelmişti.

Ve nihayetinde bu yapıdan bir Enstitü doğdu. Adı bilinen, o nedenle de ismi uzun uzadıya yazılmayacak bir enstitü, DESAM Araştırma Enstitüsü. Ortak amacın çatısı ve bilimin aydınlık yolunda yürümeye inananların adresi oldu...

Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ
DESAM Kurucu Üyesi

Bu aşamaya geleceğimizi biliyorduk. Gönüllüydük. Bilmediğimiz bunun olma hızıydı.

2015 yazında DESAM, sağlık alanında bir araştırma merkezi olarak kuruldu. Vakt-i zamanı gelmişti; bugün enstitüyüz. Bu kısa hikaye; bünyesine matematikçileri, fizikçileri, tıp doktorlarını, eczacıları ve mühendisleri alarak; farklı araştırma grupları ve vizyoner konulara odaklanmış örgütsel bir yapıya evrildi. Buradan köprüler kurmayı ve uluslararası kurumsal yapıya geçmeyi istiyoruz. Varlığımız salt kendimizden oluşmayacak, etrafımızı da kapsayacak; bilimsel yakıtımızın bundan bağımsız dolmayacağını söylemeliyiz. Her akademisyenin ideallerle dolu dünyasında karşılık bulacağımızı düşünüyoruz.

Bizler; zor zamanlardan geçerken, üniversitelerin bilgi üretimi gibi işlevlerinden soyutlanmadan yola devam edeceğiz. Bilim üretmek bizim arayışımız olacak; bilim ethosu ise fenerimiz.

Homo akademikus olarak “sürgün, marjinal, yabancı” olarak tanımlanan “entelektüel”i unutamayız; “baki kalan bu kubbede” bizden sonrakilere esamesi okunan akademik bir iklim bırakmak zorundayız.

Prof. Dr. Murat SAYAN
DESAM Kurucu Üyesi

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 2015 mayıs sonu kurulması planlanarak çıkılan yolda Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi’nin (DESAM) olarak haziran ayı içerisinde“Sağlık Alanında Proje Yazma Eğitimi Kursu’’ başlıklı ilk etkinliğini gerçekleştirerek üretmek ve paylaşmanın önemini kurulduğu ilk günden itibaren hedef haline getiren, bilimin paylaşıldıkça çoğaldığına inanan bir ekip ile başlanılan bu yolda, farklı disiplinler ile işbirliğini sağlayan, ulusal, uluslararası ve kıtalar arası işbirlikleri ve çalışma grupları ile büyüyen merkezin enstitüye dönüşmesi kaçınılmazdı.

Bilimsel ortamlar, araştırma olanakları ve özgün fikirler ancak uyumlu çalışan ekiplerden çıkar. Fikirlerin özgürce paylaşılabildiği, farklı disiplinlerin biraraya gelerek probleme başka açılardan bakabildiği, amacın üretmek, üretirken heyecan duymak, heyecan duyarken uyumlu ortam sağlamak, bu yolda aynı düşünen ekiplerce sağlanabilir.

Bu fikirlere sahip, katkı sağlayacak herkese kapısı açık, genç nesillere örnek, bilimin sürdürebilirliğine sağlayacak DESAM Araştırma Enstitüsü’nün kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Seda VATANSEVER
DESAM Kurucu Üyesi