Antimikrobiyal / Faj Laboratuvarı

Doç. Dr. Buket Baddal
- Laboratuvar Sorumlusu

Antimikrobiyal Araştırma Laboratuvarı, hızla yaygınlaşan dirençli patojenik mikroorganizmalara karşı etkili yeni antimikrobiyal ajan keşfi ve geliştirilmesi konusunda hizmet vermeyi amaçlayan laboratuvardır. Doğal ürün kaynaklı bileşiklerin antibakteriyel, antiviral ve antiparaziter aktivitelerinin araştırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra, mikrobiyal patogenez mekanizmalarının ve enfeksiyonlarda öne çıkan virulans faktörlerinin araştırılmasına ve enfeksiyonların tedavisinde inovatif yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız bulunmaktadır.