Kök Hücre Araştırma Grubu

Prof. Dr. H. Seda Vatansever
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Güney Yılmaz, Doç. Dr. Emil Mammadov, Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, Doç. Dr. Buket Baddal, Prof. Dr. Pınar Tülay, Prof. Dr. Fazilet Aksu

DESAM Araştırma Enstitüsü Diş Hekimliği Kök Hücre Araştırma Grubu olarak yola çıkarken, ilk hedefimiz dental kaynaklı kök hücre izolasyonlarını gerçekleştirmekti. Bu hedefimiz doğrultusunda, günümüzde düşme zamanı gelmiş süt dişleri ile birlikte daimi dişlerin pulpa yapılarından, çekilmiş yirmi yaş dişlerinin kök bölgelerinden çeşitli ve dental mezenkimal kaynaklı kök hücre hatları elde edebilmekteyiz. Elde ettiğimiz bu kök hücreler üzerinde ise farklı deneysel çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Dental mezenkimal kaynaklı kök hücrelerin üç boyutlu (3D) ortamda kültivasyonları ve farklılaştırma potansiyellerinin incelenmesi
  • Dental mezenkimal kaynaklı kök hücreler üzerinde lazer uygulamaları ile birlikte biostimülatif (fotobiyomodülasyon) proliferatif etkiler sağlamak
  • Şiddetli enfeksiyon vakalarında karşılaştığımız dirençli bakterilere karşı kullanmayı planladığımız farklı antibiyotiklerin, izole ettiğimiz kök hücreler üzerinde toksik etkilerini araştırmak
  • İzole ettiğimiz kök hücrelerden eksozomal yapılar elde ederek, eksozom-antibiyotik kombinasyonlarının etkinliğini araştırmak

Yukarıda bahsedilen ve araştırılarak önemli bulgular elde ettiğimiz konularda, multidisipliner ve dinamik bir çalışma grubuna sahibiz.