Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Grubu

Prof. Dr. H. Seda Vatansever
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Dr. Gülşen Özduran, Prof. Dr. Fazilet Aksu

Yaşamın uzaması ile birlikte görülme sıklığı en fazla artan hastalıklar arasında bulunan nörodejeneratif hastalıklar tüm yaş gruplarında görülmesi nedeni ile de en önemli araştırma alanlarındandır.  Bu hastalık grupları içinde en sık görüleni Alzheimer, ikinci sıklıkta ise Parkinson hastalığıdır. Bunun dışında Huntington hastalığı, frontotemporal demanslar ve amyotrofik lateral skleroz gibi daha az sıklıkla görülen fakat önemli sekeller bırakması ile yaşam kalitesini bozan benzer hastalıklarda nörodejeneratif hastalıklar grubu içinde yer alır. Bununla beraber vasküler demans ve kognitif bozuklukların da olduğu hastalık gruplarında nörodejeneratif değişiklikler görülebilmektedir.

Nörodejeneratif hastalıkların nedenlerinin anlaşılması hastalığın oluşum mekanizmalarının belirlenmesi yanı sıra etkin ve kalıcı tedavinin üretilebilmesi için de önemlidir. DESAM nörodejeneratif hastalıklar grubunda temel ve klinik bilimlerin birlikte çalıştığı, yeni ve bitkisel kaynaklı ürünlerin test edildiği, in vitro ve in vivo deneysel modellerin kullanıldığı, hastalıklara yeni çözüm odaklı yaklaşımların geliştirilmesine olanak sağlayan projeler ile çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle DESAM hücre kültürü laboratuvarında in vitro deneysel Alzheimer ve Parkinson modellerindeki çalışmalar araştırma grubunun geliştirdiği modellerdir. Bu alanlarda farklı analiz yöntemleri ve uygulamalar ile çalışmalar devam etmektedir.

Bununla beraber nörodejeneratif hastaların örnekleri ile moleküler çalışmalarda devam etmektedir. Nörodejeneratif hastalıkların genel popülasyondaki çeşitliliğin belirlenmesi, etkenlerinin tanımlanması, erken tanıya yardımcı, hastalığın takibini kolaylaştıracak yenilikçi araştırmalar yapmakta hedeflerimiz arasındadır.