İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi - Yakın Doğu Bulvarı PK: 99138 Lefkoşa / KKTC
Mersin 10 – TÜRKİYE

desam.desam@neu.edu.tr

+90 (392) 223 64 64 – 3044