Viral Dinamikler Araştırma Grubu

Prof. Dr. Murat Sayan
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Doç. Dr. Ayşe Arıkan Sarıoğlu, Dr. Nazife Sultanoğlu, Dr. Erdal Şanlıdağ, MSc. Melis Kalaycı

Günümüzde, kronik viral enfeksiyonlar, küresel boyutta sağlık problemleri nedenidir ve ciddiyetini korumaktadır. Özellikle HIV, HBV ve HCV önde gelen kronik viral enfeksiyon etkenleridir. Ülkemizde temel üreme oranı yıllar içinde artmaktadır. Öte yandan göç, savaş, insan kaçakçılığı, turizm ve eğitim gibi nedenlerle kitle hareketlerinde olağanüstü artışlar söz konusudur. Kitle hareketlerindeki artış, viral enfeksiyonların kontrol altına alınmasını, seyrinin anlaşılmasını, olası salgınların önlenmesini ve geleceğe dair tahminlerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. DESAM Araştırma Enstitüsü Viral Dinamikler Araştırma Grubumuz; resmi HIV/AIDS ve viral hepatitler kayıt sistemini geliştirmek ve böylece hastalığın ortaya çıkardığı tehditleri kesin bir şekilde öğrenmek, onunla mücadele etmede olası önlemlerin alınmasını sağlamak amacındadır. Viral enfeksiyonlardan HIV, HBV ve HCV enfeksiyonlarının epidemik karakterlerini ortaya çıkarmak, filogenetik analizler ile dağılım dinamiklerinin incelemek, bu amaçla matematik modeller geliştirmek, tanı ve tedavide yapay zeka ve bulanık mantık sistemlerinden yararlanmak, geleceğe dair kullanışlı simülasyonlar yapmak ve kontrol analizleri geliştirmek konusunda çalışmalar yürütmektedir.