Ortaklık ve İşbirlikleri

Ortaklık ve İşbirliklerimiz ile ilgili Vizyonumuz
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, uluslararası işbirliklerine büyük önem veren ve bu çerçevede büyük ölçekli projeleri hayata geçiren bir enstitü olarak faaliyet göstermektedir. Yürütmekte olduğumuz projeler, farklı alanları kapsamakta ve özellikle toplumun faydasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları birincil hedeflerimiz arasındadır.

DESAM Araştırma Enstitüsü, bünyesinde bulundurduğu laboratuvarlar ve uzman araştırmacı portföyü ile birçok alanda yurtdışı kurum ve kuruluşlar ile iş birlikleri yapmaktadır. İş birlikler çerçevesinde araştırmacıların gelişimi, ürüne yönelik araştırmalar, toplumsal refahı etkileyen, halk sağlığı yararına çalışmalar yürütme olarak hedeflenmektedir.  Bugüne kadar yürütülen işbirlikleri neticesinde özellikle pandemi koşullarında yol gösteren tanı kitleri, koruyucu spreyler gibi AR-GE ürünler halk ile buluşmuş ve bu sayede de halk sağlığına direkt etki göstermiştir. Enstitümüz, ayrıca, sağlık, gıda güvenliği, çevre, teknoloji ve daha birçok alanda iş birlikleri gerçekleştirerek toplumun faydasına yönelik çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Bu tür işbirlikleri, yeni ürünlerin geliştirilmesini, mevcut teknolojilerin geliştirilmesini ve toplumsal sorunlara çözüm arayışını hızlandırabilmektedir. Aynı zamanda, uluslararası işbirlikleri aracılığıyla farklı ülkelerden gelen bilim insanlarının ve uzmanların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, daha etkili çözümlerin bulunmasına olanak tanımaktadır. Bu, toplumların refahı ve ilerlemesi için büyük bir öneme sahiptir. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü çizdiği bu vizyon ile hem yerel hem de uluslararası düzeyde kolaborasyonlara açık bir enstitüdür.

HİBRİGEN BİYOTEKNOLOJİ AR-GE SAN. TİC. A.Ş. (25/11/2021)


Yakın Doğu Üniversitesi Bünyesinde geliştirdiğimiz SARS-CoV-2 VARYANT REAL TIME PCR KİTİ isimli ürünün KKTC dışındaki tüm ülkelerde tanıtım, pazazrlama ve satış konularında Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan HİBRİGEN BİYOTEKNOLOJİ AR-GE SAN. TİC. AŞ. İle ortaklık anlaşması imzalanmıştır. Bu sayede, KKTC dışındaki ülkeler de pandemi koşullarında yol gösterecek olan bu kitten fayda sağlayabileceklerdir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ VE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DESAM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ EK PROTOKOL (09/05/2023)


İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün eğitim, bilim dalları ile tüm eğitim-öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, lisansüstü öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek üzere iş birliğini hedefleyen protokolü bulunmaktadır. Yapılan protokolün bir çıktısı olarak, nadir hastalıklar üzerine prenatal tanı kit projesi iki enstitü tarafından ortak yürütülmektedir. Bu kit sayesinde, toplumda görünen doğum öncesi nadir hastalıkların tespiti mümkün kılınacaktır.

Ortak Yürütülen Araştırma Projeleri
Enstitü bünyemizde yer alan araştırmacılarımız yurtdışındaki saygın bilim insanları ve kurumlarla araştırma ve ürün geliştirmeye yönelik iş birlikleri yapmaktadırlar. Devam eden uluslararası araştırma iş birliklerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Araştırmacı İsmi Kolaborasyon Kurum Proje Başlangıç / Bitiş tarihi
Dr. Ferdiye Taner Assoc. Prof. Steve Petrovski Latrove University (Victoria /Australia) Pseudomonas Aeruginosa hedefleyen bakteriyofaj izolasyonu ve karakterizasyonu Temmuz 2023 / devam etmekte
Dr. Ferdiye Taner Dr. Sam Manna Murdock Children’s Research Institution (Victoria / Australia) Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae taşıyıcılığı 2022 / devam etmekte
Prof. Dr. Pınar Tülay Magi Grup Araştırmacıları Magi Grup (Italya) PCOS sendromu 2022 / devam etmekte
Dr. Gülten Tuncel
Dr. Gökçe Akan
Prof. Dr. Seda Vatansever Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Manisa / Türkiye) HDV tanı kiti geliştirme 2023 / devam etmekte
Dr. Gülten Tuncel
Dr. Gökçe Akan
Dr. Hasan Huseyin Kazan
Prof. Dr. Fatma Gülden Gökçe İstanbul Üniversitesi (İstanbul / Türkiye) Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalıklar için Oxford Nanopore Tabanlı Sekans Kiti 2023 / devam etmekte
Prof. Dr. Dilber Uzun Özsahin Prof. Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi (Ankara / Türkiye) Candida auris’in Biyosid ve Antifungal duyarlılığının analiz edilmesinde Makine Öğrenme Yöntemlerinin Kullanımı 2022 / devam etmekte
Sivil Toplum Kuruluşları ile Yürütülen İşbirlikleri


KIBRIS TÜRK DİYABET DERNEĞİ İLE İMZALANAN İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ (14/11/2023)
Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği; diyabet üzerine bilimsel araştırmalar yürüterek toplumda diyabet bilincinin artırılmasını sağlama hedefiyle iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında diyabet hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik eğitimler ile sosyal etkinlikler düzenlenecektir.