Moleküler Tıp Laboratuvarı

Prof. Dr. Murat Sayan
- Laboratuvar Sorumlusu

Doç. Dr. Buket Baddal
- Laboratuvar Sorumlusu

DESAM Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Tanı ve Araştırma Laboratuvarı, araştırmacıların artan ihtiyaçlarını karşılamak ve hem ulusal hem de uluslararası platformda alanda moleküler biyoloji temelli Ar-Ge araştırmaları, inovasyon ve biyoteknoloji çalışmaları başta olmak üzere çok sayıda alanda resmi ve özel kuruma hizmet vermeyi ilke edinen laboratuvarımız bilimde ilerlemeyi sağlamak yeni yöntemler, ürünler tasarlayabilme ve üretim yöntemi geliştirmeyi amaçlamıştır. Kalıtsal hastalıkların altında yatan patolojik durumun genetik etyolojisinin belirlenmesi alanında hizmet vermeyi hedefleyen laboratuvarımızın toplumumuzda nadir rastlanan hastalıkların araştırma çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca laboratuvarımız, Avrupa Biyoteknoloji Tematik Ağ Topluluğu’nun (European Biotechnology Thematic Network Association) desteklediği EQA Human Genetics dış kalite değerlendirme programını İtalya'da bulunan MAGI Nadir ve Genetik Tanı Merkezi ile birlikte yürütmektedir. Moleküler Tıp Araştırma Laboratuvarı’nda, hastalıkların moleküler etyopatogenezinin araştırılması temel olarak DNA ve RNA izolasyonu ve analizi, DNA dizileme, variant analizi ve gen ekspresyonu kantitasyonu yapılmaktadır.

Laboratuvarımız bunlara ek olarak, halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan enfeksiyon hastalıklarına yol açan patojenik mikroorganizmaların moleküler tanımlamaları, bakterilerde antibiyotik direnç genlerinin tespiti ve ekspresyon analizleri, etken patojenlerin genotiplendirilmesi ve DNA parmak izleri oluşturularak özellikle hastane salgını gibi durumlarda izolatların genetik yakınlığının ortaya konulması alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Cihaz Listesi

 1. EZ1 Advanced XL Automated Purification of Nucleic Acids (QIAGEN)
 2. LightCycler 480 Instrument II PCR Platform (Roche Life Sciences)
 3. Rotor-Gene-Q Real-time PCR Cycler (QIAGEN)
 4. Minion Sequencing (Oxford Nanopore Technologies)
 5. NanoDrop 2000 Spectrophotometer (Thermo Fisher)
 6. MiniBIS Pro Bio Gel Imaging System (DNR)
 7. Class II Type A2 Biological Safety Cabinet (CHCLab)
 8. Cleaver Scientific Electrophoresis Equipment
 9. Wealtec Corp Block Heater
 10. Centurion Scientific Centrifuge 2 Series-C 2015
 11. Hermle Z233M-2 Centrifuge
 12. MPS 100 Mini PCR Plate Spinner (Labnet)