Obezite ve Kanser Araştırma Grubu

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Doç. Dr. Eda Becer, Doç. Dr. Burcu Yüksel, Arş. Gör. Nadire Kıyak

Çalışma grubu DESAM Araştırma Enstitüsü bünyesinde obezite ve kanser konularında araştırma yapmaktadır. Kanser konusunda öncelikli olarak moleküler düzeyde bilgi üretmek ve ulusal projeler oluşturmak temel hedeflerindendir. Ayrıca multidisipliner bilimsel grupları bir araya getirerek evrensel çağdaş bilgiyi ürüne dönüştürecek, Ar-Ge çalışmalarını projelendirmek, yürütmek ve desteklemek ile yükümlü birimdir. Çalışma grubu meme kanseri, kolon kanseri, pankreas kanseri ve karaciğer kanseri alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Özellikle Kıbrıs’ta yetişen endemik ve halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkilerin kanseri önleme ve ilaç sanayisine kazandırılması yönünde araştırmalar yapmaktadır. Enstitü faaliyetleri kapsamında araştırma grubunun kanser alanında birçok uluslararası makale ve kongre bildirileri vardır. Ayrıca Türkiye ve Kıbrıs’taki farklı üniversitelerle ortak projeleri bulunmaktadır. Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Çalışma grubunun öncelikli hedefi obezitenin moleküler düzeyde nedenini belirlemek ve önlenmesi için bilimsel araştırmalar, projeler yapmaktır. Obeziteye yatkınlığa neden olan genetik ve biyokimyasal değişimler araştırılmaktadır. Ayrıca obezitenin önlenmesinde potansiyel olarak kullanılabilecek doğal kaynakların hücre düzeyinde etkileri belirlenmekte ve Ar-Ge çalışmaları projelendirilmektedir.