Mikrobiyal Patogenez Araştırma Grubu

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Dr. Buket Baddal, Dr. Ferdiye Taner

Bakteriyel, viral, fungal ve paraziter enfeksiyonların patogenezinde rol oynayan ve hastalık bulgularının gelişimine yol açan mekanizmaları araştırmayı amaçlayan çalışma grubudur. Yapılan çalışmalarda patojen bakterilerin ürettiği toksinler, adezyon molekülleri, konak hücre ve dokularında invazyona sebep olan doku yıkıcı enzimler gibi virulans faktörleri moleküler yöntemlerle araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, günümüzde insan sağlığını tehdit eden önemli faktörlerden biri olan antimikrobiyal direncine yol açan genetic belirteçleri ve toplumumuzda sirküle eden antibiyotik direnç genlerinin yayılımını belirlemeyi hedefler. Geliştirilen moleküler fingerprinting metodlarıyla salgınlara yol açan patojenlerde izolatlar arası klonal ilişkilerin ve bulaş yollarının araştırılması, yatan hastalarda ve toplumda görülen enfeksiyonlarda virulansdan sorumlu genlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.