Misyon-Vizyon

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (YDÜ-DESAM) Haziran 2015’ten itibaren ulusal ve uluslararası aktif bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir. 2020 yılının başında, DESAM araştırma merkezi büyüyerek DESAM Araştırma Enstitüsüne dönüşmüştür.Bu yeni oluşum, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Doktora sonrası araştırmacı istihdamında aktif rol alacaktır. DESAM araştırma laboratuvarları  ve çalışma alt grupları DESAM Araştırma Enstitüsünün içerisinde olup, doktora sonrası araştırma kapsamında biyoinformatik, yapay zeka, moleküler tıp, sağlıkta matematiksel modellemeler ve fetal tıp gibi birçok özel alanlarda araştırmalar yapması tasarlanmaktadır. 4. Nesil Üniversite olma hedefini koymuş Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da ileriye taşımak amacıyla çağın teknolojik gelişmelerini bir araya getirmek, çok disiplinli ortamda nitelikli eleman yetiştirmek ve onları bir arada tutarak iyi bilimsel üretim yapmak, bilimsel sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla DESAM Araştırma Enstitüsü alanını genişleterek sertifika programı ve araştırma hizmeti vermek üzere yapılandırılmıştır.  Bunun yanında, enstitü çağın gerekliliğine uygun olarak sağlıkta yapay zeka, üç boyutlu tasarım ve baskı, 3B biyo-baskı, sağlıkta matematiksel modelleme, genom mühendisliği gibi araştırma alanlarını kapsayarak sağlık ve teknoloji alanlarları arasında bir köprü konumunda bulunmayı hedeflemektedir.

DESAM, kurulduğu günden itibaren temel hedef ve değerleri, insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası disiplinler arasında işbirliğine önem veren ve kurumsallığı benimsemiş bir merkezdir.

Deneysel sağlık bilimlerin çok disiplinli bir ortamda çağdaş ve özgür akademik ortamda yaşam boyu öğrenen araştırmacı akademisyen yetiştirme esasına dayalı, özgün bilimsel araştırmaları yürütmeyi hedef alan ve bu konuda gereken tüm adımları disiplinli bir şekilde ele alan DESAM Araştırma Enstitüsü’nün temel amacı özgür düşünen, üreten ve topluma faydalı akademik bilim insanı yetiştirmektir.

DESAM Araştırma Enstitüsü’nün misyonu, bilimsel sürdürülebilirliği sağlamak için sağlık, teknoloji ve mühendislik alanlarını kapsayan çok disiplinli bir yapıdan oluşur. Enstitü, araştırma hizmetlerini yürütmek, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere ve toplumsal yaşam ve yönetime katkıda bulunmak, uluslararası işbirliğininin sertifika programları ve araştırma bazında tanınırlığını artırmayı hedef alır.

Enstitü, sertifika programları ve araştırmada yüksek kaliteyi yakalama, başarı oranını artırmak için rekabet ortamı oluşturma vizyonuyla post-doc (doktora sonrası araştırma) programlarını barındırır.  Enstitüde, sağlıkta matematiksel modelleme, biyoenformatik, hastalık modelleme ve genom mühendisliği, sistem biyolojisi, genomik, üç boyutlu biyo-baskı ve sağlıkta yapay zeka gibi son zamanlarda hızla gelişen modern bilişim çağına uygun, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel eğitim verecek programlara yer verilecektir. Yapay zeka çağının gerekliliğinden dolayı sağlık ve sosyal alanlara köprü kurmak asıl vizyonumuzdur. Disiplinler arası proje üretiminin artırılmasına ortam sağlayacak işbirliği protokolleri oluşturmayı misyon edinen DESAM Araştırma Enstitüsü, uluslararası platformda üniversitemizin tanınırlığını artırması bakımından kritik bir öneme sahip olacaktır. DESAM Araştırma Enstitüsü’nün tüm olanakları, bilimsel üretkenliği artırmak için araştırmaya gönül vermiş akademisyenlere ve araştırmacılara açıktır.