Mikroakışkan Sistemler Araştırma Grubu

Doç. Dr. Buket Baddal
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Doç. Dr. Emil Mammadov, Yrd. Doç. Dr. Betül Mammadov, Arif Dora

Mikroakışkan sistemler, mikrolitre ve daha küçük hacimlerdeki akışkanların mikro ölçekteki kanallar içerisinde kontrol edilmesini ve hareket ettirilmesini sağlayan sistemlerdir. Minyatürize total analiz sistemleri (μTAS) veya mikroakışkan çip teknolojiler sayesinde fiziksel etkileşimler, kimyasal tepkimeler ve biyolojik olaylar birkaç santimetrelik çipler ile incelenebilmekte ve detaylı analizleri mümkün kılmaktadır.

Gelişen en iyi 10 teknoloji arasında yer alan organ çipler, canlı organların temel işlevlerine sahip mikromühendislik ürünü biyomimetik sistemlerdir. Organ çipler, insan vücudunun hücrelere uyguladığı doğal fizyolojiyi ve mekanik kuvvetleri doğru bir şekilde canlandırabilmekte, canlı insan hücreleriyle kaplı kanallar sayesinde insan vücudunda olduğu gibi kan ve hava akışını sağlayarak, peristaltik hareketleri simüle edebilmektedir. Çipte organlar, araştırmacıların organların işlevselliğini, davranışını ve tepkisini hücresel ve moleküler düzeyde incelemesine yardımcı olmaktadır.

Mikroakışkan sistemler günümüzde hastalık modellemeleri ile yeni ilaçların keşfinde, ilaç etki ve toksisite deneylerinde kullanılmaktadırlar. Bu teknolojinin hayvan deneylerine ihtiyacı azaltarak gelecekte kişiye özel tedavilerin geliştirilebilmesinde rol oynayacağı öngörülmektedir. Ülkemizde bu alanda ilk olan Mikroakışkan Sistemler Çalışma Grubu’nun amacı bu teknolojiyi ülkemizde geliştirmek, halihazırda devam eden çalışmalar ile birlikte bu konuda araştırmacı yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve yenilikçi ürünler geliştirmektir.