Anasayfa 2018-06-11T09:01:09+00:00

 

 

Hakkımızda

Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM)
Yakın Doğu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak 23.06.2015 tarihinde kurulan Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezinin (DESAM) temel hedef ve değerleri, insan hayatını ve onurunu her şeyin üstünde tutan, etik kurallara saygılı, evrensel, kaliteli, geçerli ve güvenilir bilgi üreten, yaratıcı ve özgün bireyler yetiştiren,ulusal ve uluslararası disiplinler arasında işbirliğine önem veren ve kurumsallığı benimsemiş bir merkez olmaktır.

Misyon & Vizyon 
Merkezin misyonu, sağlık alanında çalışma yapacak gelişmelere ve yeniliklere açık tüm araştırmacılara temel ve deneysel araştırmalar konusunda eğitimler vermek, sağlık alanlarında yetkinlik kazanarak, yüksek teknolojili tanı ve tedavi sistemlerinin gelişmesi konusunda bilgi aktarımı için ortam sağlamak ve çalışmalar yapmak, klinik kullanıma girmesi planlanan yeni ilaçların etik kuralları her şeyin üstünde tutarak en üst kalitede veri sağlayacak şekilde üretimini gerçekleştirmek, deney hayvanları ve gönüllüler üzerinde uygulanmasını sağlamaktır.

Merkezin Vizyonu, Sağlık bilimleri alanında hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik her türlü araştırmanın en yüksek kalitede yapıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde saygın ve yetkin bir merkez olmaktır.

 

 

Yönetim

 

Prof. Dr.
Tamer ŞANLIDAĞ

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak., Lefkoşa

 

Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak. Pediatri AD, Lefkoşa

 

Prof. Dr.
Seda VATANSEVER

CBÜ Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD, Manisa

 

Prof. Dr.
Murat SAYAN

Kocaeli Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD, Kocaeli

 

Doç. Dr.
M. Murat UNCU

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fak., Lefkoşa

Merkezin Yönetim Organları;

  1. Müdür

  2. Müdür yardımcısı (ları)

  3. Yönetim Kurulu

  4. Danışma Kurulu’ndan oluşur.

Merkezin yönetim organları Rektörlük tarafından belirlenir.

DESAM Yönetim Kurulu

  1. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ (Başkan)

  2. Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER (Üye)

  3. Prof. Dr. Seda VATANSEVER (Üye)

  4. Prof. Dr. Murat SAYAN (Üye)

  5. Doç. Dr. Murat UNCU (Üye)

 

 

Amaçlar

1. Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini sağlayarak, Merkez araştırma birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

2. Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumlar varsa ortadan kaldırmaya çalışmak.

3. Araştırma sonuçlarını duyurmak, araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak,

4. Özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile akademisyen ve araştırmacıların talep ettikleri analizleri, karşılaştıkları bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin sorunları çözmeye yönelik hizmetleri yapmak.

5. Sağlık alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte veri tabanlarının oluşturulmasını sağlamak ve bu amaçla gerekli tüm altyapı (biyoinformatik, donanım) – üstyapı (kurumsal, erişim, paylaşım) önlemlerini almak.

6. Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, akademi, okul, seminer, sempozyum, kongre ve sertifikasyon gibi ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantılar düzenlemek.

7. Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, değişim programları geliştirmek.

8. Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt içi ve yurt dışından bu amaçlarla gelecek araştırmacılara imkan hazırlamak, öneriler geliştirmektir.

 

Faaliyetler ve Sunumlar

 

 

Birimler

1. Biyoteknoloji birimi NEU3D Laboratories Yrd. Doç. Dr. Emil MAMMADOV

2. Araştırma Laboratuvarı Birimi (ALBİ); kök hücre, PCR ve moleküler genetik analiz alanlarında yapılan araştırmalar için gerekli alt yapıya sahiptir. Kök hücre, kanser ve çeşitlik konularda genetik araştırmalar yapılmaktadır. Bu birim, çalışmalarını araştırmacıların hizmetine sunar, çalışmaları denetler, resmi olarak kaydeder ve saklar. Doç. Dr. Eda BECER, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çerkez ERGÖREN ve 2 teknisyen (moleküler/hücre kültürü deneyimli).

3. Biyoistatistik ve Epidemiyoloji Destek Birimi (BİDBİ); hazırlanacak projelerin örneklem uygunluğuna ve makalelerin istatistik yöntem, uygulama ve yazımını belirler ve denetler. Prof. Dr. Şanda ÇALI

4. Proje Birimi (POBİ); ortak projelerin yürütülmesi, çoklu işbirliklerinin sağlanması, DESAM Yönetim Kurulu

5. Makale Editing Birimi (MEBİ); İngilizce yazılmış makalelerin dergilere gönderilmeden önce editingini yapar. Yrd. Doç. Dr. Ferdiye TANER

6. Bilimsel Başarı Teşvik ve Ödül Birimi (BBTÖBİ); bilimsel başarı ödülleri ve genç araştırmacı ödüllerini – yayın, proje vb- kime, nasıl verileceğini belirler. Prof. Dr. Tamer ŞANLIDAĞ, Prof. Dr. Nerin BAHÇECİLER ÖNDER

7. Sürekli Eğitim Birimi (SEBİ); kurs, atölye, seminer vb toplantıları planlar, koordine eder ve eğitimleri düzenler. Doç. Dr. Murat UNCU

8. Öğrenci Birimi (OPBİ); sağlık alanında eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik çalışan birimdir. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara yönlendirilmesini sağlar. Proje, kurs, atölye, seminer ve buna benzer çalışmalar yürütmektedir.  Doç. Dr. Serdar SUSEVER

 

 

Galeri

DESAM 2018  Mustafa SOYLAK Konferans: Nanoteknoloji ve Kimyadaki Bazı Uygulamaları

DESAM 2018 Sağlık Alanında Öğrenci Proje Yazım Kursu

DESAM 2016 Bilim Ödülleri Töreni

DESAM 2015 Bilim Ödülleri Töreni

 

 

İletişim

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Bulvarı, PK: 99138

Lefkoşa / KKTC

Mersin 10 – TÜRKİYE

Tel: +90 (392)  223 64 64 /3044

© Copyright 2018 | Near East Technology