Bulanık Mantık Araştırma Grubu

Yrd. Doç. Dr. İlker Özşahin
- Grup Lideri

Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Berna Uzun (berna.uzun@neu.edu.tr), Nuhu Abdulhaq Isa (nuhuabdulhaqq.isa@neu.edu.tr), Safa Albarwary , Mustapha Taiwo, Maram Arto

Bulanık mantık, doğruluk ve yanlışlık kavramlarının kademeli olarak değerlendirildiği muhakeme sistemlerini inceleyen bir tekniktir. Bulanık mantık, doğal dildeki ve diğer bazı uygulama alanlarındaki belirsizliği analiz eder. Bulanık mantık, çok iyi çözümler üreten alt iyimserliği ve belirsizliği tolere eden yumuşak bir hesaplama tekniğidir. Temelde, bulanık mantık yüksek veya düşük, doğru veya yanlış gibi ikili geçiş değerlerine nispeten ara durumların değerlendirilmesini de mümkün kılar. DESAM Araştırma Enstitüsü bulanık mantık araştırma grubu sağlık problemlerinin bulanık mantık çerçevesinde analiz edilmesi üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca bu grup, sağlık alanında bulanık-çok kriterli karar teorileri, bulanık doğrusal programlama, bulanık regresyon analizleri gibi hibrid modeller üzerinde çalışmalar yürütmektedir.