Biyoinformatik ve Hesapsal Biyoloji Araştırma Grubu

Eklenme Tarihi: 20 Ocak 2020, 09:34
Son Düzenleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 07:34

Doç. Dr. Kerem Teralı
- Grup Lideri

Biyoenformatik ve hesapsal biyoloji; bilgisayar bilimi, enformasyon teknolojisi, matematik, istatistik ve biyoteknolojinin unsurlarını bir araya getirerek biyolojik veri ve süreç madenciliğini mümkün kılan metodolojiyi ve in silico çözümleri bize sunmaktadır. Biyoenformatik ve hesapsal biyoloji uygulamaları kapsamında araştırma grubumuz temel olarak DNA ve protein dizilerinin analizi, protein yapı ve işlevinin kestirimi, protein–ligand ve protein–protein etkileşimlerinin kestirimi ve karmaşık biyolojik sistemlerdeki örüntülerin anlaşılması ile ilgilenmektedir. Bu bağlamda çalışmalarımız daha çok hastalık ilişkili genlerdeki mutasyonların çözümlenmesi, yapı temelli ilaç tasarımı ve ilaçların yeniden maksatlandırılması, enzim inhibisyonunun moleküler karakterizasyonu ve yapay zekâ uygulamaları üzerine odaklanmıştır. Araştırma konularımız; Alzheimer hastalığından kanserlere, bağ doku ve iskelet hastalıklarından metabolik bozukluklara kadar oldukça geniş bir yelpazede dağılım göstermektedir.

Araştırmacılar

Uluslararası Partnerlerimiz

  • Dr. Pierpaolo Maisano Delser (Trinity College Dublin, Ireland & University of Cambridge, United Kingdom)
  • Dr. Raheleh Rahbari (Wellcome Sanger Institute, United Kingdom)